docomo    2017年05月25日現在

d-01G/ d-01H/ d-02H/ DM-01G/
DM-01H/ DM-01J/ DM-02H/
dtab01/ F-01D/ F-01F/
F-01H/ F-01J/ F-02E/
F-02F/ F-02G/ F-02H/
F-02J/ F-03D/ F-03D/
F-03E/ F-03F/ F-03G/
F-03H/ F-04E/ F-04F/
F-04G/ F-04H/ F-05D/
F-05E/ F-05F/ F-06E/
F-06F/ F-07D/ F-07E/
F-08D/ F-09D/ F-09E/
F-10D/ F-11D/ F-12C/
F-12D/ Galaxy Nexus/ HW-01E/
HW-03E/ L-01D/ L-01E/
L-01F/ L-01J/ L-02D/
L-02E/ L-04C/ L-04E/
L-05D/ L-05E/ L-06C/
L-06D/ L-06DJOJO/ L-07C/
MO-01J/ N-01D/ N-02E/
N-03E/ N-04C/ N-04D/
N-04E/ N-05D/ N-05E/
N-06C/ N-06D/ N-06E/
N-07D/ N-08D/ Nexus 5X/
P-01D/ P-01J/ P-02D/
P-02E/ P-03E/ P-04D/
P-05D/ P-06D/ P-07C/
P-07D/ P-08D/ SC-01C/
_SC-01D_/ SC-01D/ SC-01E/
SC-01F/ SC-01G/ SC-01H/
SC-02B/ SC-02C/ SC-02D/
SC-02E/ SC-02F/ SC-02G/
SC-02H/ SC-03D/ SC-03E/
SC-03G/ SC-04E/ SC-04F/
SC-04G/ SC-05D/ SC-05G/
SC-06D/ SH-01D/ SH-01E/
SH-01EVW/ SH-01F/ SH-01FDQ/
SH-01G/ SH-01H/ SH-01J/
SH-02D/ SH-02E/ SH-02F/
SH-02G/ SH-02H/ SH-02J/
SH-03C/ SH-03F/ SH-03G/
SH-04D/ SH-04E/ SH-04F/
SH-04G/ SH-04H/ SH-05F/
SH-05G/ SH-06D/ SH-06DNERV/
SH-06E/ SH-06F/ SH-07D/
SH-07E/ SH-08E/ SH-09D/
SH-10D/ SH-12C/ SH-13C/
SO-01F/ SO-01G/ SO-01H/
SO-01J/ SO-02G/ SO-02H/
SO-02J/ SO-03F/ SO-03G/
SO-03H/ SO-04G/ SO-04H/
SO-05F/ SO-05G/ SonyEricssonSO-01C/
SonyEricssonSO-01D/ SonyEricssonSO-02C/ SonyEricssonSO-02D/
SonyEricssonSO-03C/ SonyEricssonSO-03D/ SonySO-01E/
SonySO-02E/ SonySO-02F/ SonySO-03E/
SonySO-04D/ SonySO-04E/ SonySO-04F/
T-01C/ T-01D/ T-02D/

 au    2017年05月25日現在

AST21/ AT500a/ CAL21/ FJL21/
FJL22/ FJT21/ HTL21/
HTL22/ HTL23/ HTV31/
HTV32/ HTX21/ HWT31/
INFOBAR C01/ IS03/ IS04/
IS05/ IS06/ IS11CA/
IS11LG/ IS11N/ IS11PT/
IS11SH/ IS11T/ IS12F/
IS12M/ IS12SH/ IS13SH/
IS14シウシィ/ IS15SH/ IS17SH/
ISW11F/ ISW11HT/ ISW11K/
ISW11M/ ISW11SC/ ISW12HT/
ISW13F/ ISW13HT/ ISW16SH/
KYF31/ KYF32/ KYF33/
KYF34/ KYL21/ KYL22/
KYL23/ KYV31/ KYV32/
KYV33/ KYV34/ KYV35/
KYV36/ KYV37/ KYV38/
KYV39/ KYV40/ KYY21/
KYY22/ KYY23/ KYY24/
LGL21/ LGL22/ LGL23/
LGL24/ LGT31/ LGT32/
LGV31/ LGV32/ LGV33/
LGV34/ PC36100/ PTL21/
SCL21/ SCL22/ SCL23/
SCL24/ SCT21/ SCV31/
SCV32/ SCV33/ SHF31/
SHF32/ SHF33/ SHL21/
SHL22/ SHL23/ SHL24/
SHL25/ SHT21/ SHT22/
SHV31/ SHV32/ SHV33/
SHV34/ SHV35/ SHV36/
SHV37/ SHV38/ SOL25/
SOL26/ SonyEricssonIS11S/ SonyEricssonIS12S/
SonySOL21/ SonySOL22/ SonySOL23/
SonySOL24/ SOT21/ SOT31/
SOV31/ SOV32/ SOV33/
SOV34/ URBANO PROGRESSO/

 softbank    2017年05月25日現在

001DL/ 001HT/ 003P/ 003Z/
007HW/ 008Z/ 009Z/
101DL/ 101F/ 101K/
101N/ 101P/ 102P/
201F/ 201HW/ 201K/
201M/ 202F/ 202K/
301F/ 302KC/ 304SH/
305SH/ 401SH/ 401SO/
402SH/ 402SO/ 403SC/
403SH/ 404KC/ 404SC/
404SH/ 501LV/ 501SO/
502SH/ 502SO/ 503KC/
503SH/ 506SH/ 509SH/
601LV/ 601SO/ 603SH/
DM009SH/ DM010SH/ DM011SH/
DM012SH/ DM013SH/ DM014SH/
DM015K/ DM016SH/ Nexus 5/
Nexus 6P/ NP501KC/ NP501SH/
NP505SH/ NP601SH/ SBM003SH/
SBM005SH/ SBM006SH/ SBM007SH/
SBM007SHJ/ SBM007SHK/ SBM009SH/
SBM009SHY/ SBM101SH/ SBM102SH/
SBM102SH2/ SBM103SH/ SBM104SH/
SBM106SH/ SBM107SH/ SBM107SHB/
SBM200SH/ SBM203SH/ SBM204SH/
SBM205SH/ SBM206SH/ SBM302SH/
SBM303SH/ SW001SH/ WX04K/

 Apple    2017年05月25日現在

iPhone7/ iPhone7 Plus/ iPad Pro/ iPad Pro/
iPhone SE/ iPhone6s Plus/ iPhone6s/
iPhone6 Plus/ iPhone6/ iPhone5c/
iPhone5s/ iPad Air/ iPad mini/
iPad/ iPhone4s/ iPhone4/
iPhone5/